VÁŽENÍ RODIČOVÉ, MILÍ VZDUCHOPLAVCI,

zpomalen nepříznivými větry konečně šťastně přistál poštovní balón doručující přihlášky, informace a formuláře k letošnímu táboru Balloon Clubu, konanému již pošesté v Borovanech u Českých Budějovic, od soboty 28. 7. - do soboty 11. 8. 2018. Všechny potřebné dokumenty ve formátech PDF jsme již rozeslali e-mailem, ale jsou samozřejmě ke stažení i ZDE na webu.

Věnujte prosím letos dokumentům zvýšenou pozornost, některé věci byly opraveny, upraveny či aktualizovány. Jako nový dokument nám zákon přikazuje přiložit "Souhlas se zpracováním osobních údajů" (tzv. GDPR). Souhlas udělujete na 10 let a může být kdykoliv zrušen (viz příslušný dokument a Všeobecné podmínky). Vyplněný a podepsaný formulář "Souhlas se zpracováním osobních údajů" (neboli GDPR) prosím pošlete spolu s přihláškou.

Tak snad jsme se již prokousali tou nejstrašnější administrativou a můžeme se těšit na letošní tábor. Všechno se pomalu, ale jistě dává do pohybu a můžete přemýšlet o tom, jaké jistoty i překvapení na vás letos asi čekají.

Všechny neohrožené vzduchoplavce zdraví

Miži & všichni vedoucí, personál a nakonec i ti naši praktikanti

Tábor je registrován pod Asociací turistických oddílů mládeže ČR.
Tábora se mohou zúčastnit děti od 7 do 15 let.

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2018
Uzávěrka plateb: 31. 5. 2018